Příběh mojí rodiny

Dnešní doba je uspěchaná, často spolu málo mluvíme, trávíme čas u počítačů a nad tablety, pořád někam spěcháme. A málo toho o sobě víme, doma i ve škole. Mnohdy toho víme málo i o vlastní rodině a vesnici, ze které pocházíme. 

               
Naše škola se ve spolupráci s organizací Člověk v tísni zapojila do projektu, jehož cílem je podpořit vzájemný vztah rodičů a školy. Zaměříme se na rodinný příběh, ale i na místo, kde žijeme. Chtěli bychom, aby s poznáváním novodobé historie žáci začali u sebe a seznámili se s příběhy, které se týkají přímo jich a jejich nejbližších. Žáci by se měli také zamyslet nad tím, co by se dalo v jejich okolí vylepšit a jak by k tomu mohli sami přispět. Doufáme, že se nám podaří školu ještě více zapojit do dění v obci. Práce bude probíhat v šestém a sedmém ročníku v češtině, dějepisu a v předmětu člověk a zdraví.

V průběhu projektu šesťáci a sedmáci zhlédnou šest filmů. K filmům jsou připraveny různé aktivity. Ty mají žáky vést k diskusi a přemýšlení nad různými proměnami rodiny a života v moderním světě.

Doufáme v pochopení a trpělivost rodičů a prarodičů. Na konci projektu, na podzim 2015, uspořádáme setkání pro rodiče a ostatní zájemce, na kterém děti představí výsledky své práce.

 

Rodina a my

Struktura projektu:

  • Účastníci projektu: ZŠ a MŠ Vlasatice, Česká republika (všichni) a SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra, Slovensko ( 1. ročník)
  • Naše děti z 7. a 8. ročníku se zapojily do projektu organizovaného přes Člověka v tísní “Rodina a my”. Chtěli bychom využít finančních prostředků ESF EU prostřednictvím projektů e-Twinning a Erasmus+.
  • V úvodu se seznámíme s partnerskou školou a každý tým bude pátrat ve vlastní rodině po kořenech. Vymysleli jsme, že by žáci mohli hledat staré rodinné recepty a udělat takovou e-kuchařku. Nafotit postup, napsat o původu jídla, při jakých příležitostem jej jedí atd.
  • Dále budeme fotit a komentovat rodinné poklady – předměty, které mají pro děti a jejich rodiny nějakou historickou či citovou hodnotu.
  • V neděli 18. října  by celá akce vyvrcholila ve 14.30 společným kuchtěním rodinných týmu na obou školách současně v jednom čase (šlo by o studené pokrmy, protože nemáme tak dobře vybavenou kuchyňku).
  • Mohlo by to probíhat jako taková soutěž, při níž by se natáčela společná práce dětí a rodičů. Na závěr by porota sestavená z nezávislých členů vybrala nejchutnější a nejlákavější pokrm. Vyhlášení by pak probíhalo během Skype přenosu s partnerskou školou.
  • Dalšími hodnocenými kategoriemi by byly soutěž o nejlepší domácí marmeládu a buchta (jako) od maminky.
  • Cílem je vytvořit takové kroniky místních rodin z pohledu stravování. Dalším cílem je snaha o upevňování vazeb mezi generacemi v rámci rodin naších žáků a poznání stravovacích návyků v rodinách v zahraničí. Dále chceme popularizovat a přiblížit e-Twinning rodičům našich žáků.

 

Dagmar Murová