Ranní klub (družinka)

PROSÍM ČTĚTE VELMI PEČLIVĚ 

 

Pokyny pro vyplňování dokumentů:

VŠECHNY DOKUMENTY K TISKU ↓

 

1. Přihláška – řádně vyplnit, neopomenout podpisy obou zákonných zástupců (pokud žijí ve společné
domácnosti). Vypsat a odevzdat 1x.

 

2. Smlouva s rodiči – řádně vyplnit, podepsat (stačí jeden zákonný zástupce). Vypsat a odevzdat 2x.
OBĚ SMLOUVY VYPISUJE JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE. V Předmětu smlouvy nezapomenout vypsat
jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo.

 

3. Monitorovací list – řádně vyplní ten zákonný zástupce, který vyplnil a podepsal Smlouvu. Podepsat
obě kolonky na straně tři, NEPSAT DATUM.

 

4. Potvrzení o vazbě na trh práce – nechat potvrdit v zaměstnaní, na Úřadu práce, v případě OSVČ –
zaslat žádost na příslušnou OSSZ. DATUM ZAČÁTEK ZÁŘÍ. KDO MĚL DÍTĚ NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE
O PRÁZDNINÁCH A MÁ TRVALÝ PRACOVNÍ POMĚR, NEMUSÍ DODÁVAT. Ostatní budou mít potvrzeno
s datem v září.

 

VŠE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ DONÉST DO 15. 9. – p. asistent Filip Kratochvíl,

 

ŽÁDÁME O VČASNÉ ODEVZDÁNÍ VŠECH DOKLADŮ.

 

Děkuji za bezchybné vyplnění a včasné odevzdání všech tiskopisů

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

 

Pokyny pro vyplňování dokumentů

 

Přihláška

 

Smlouva

 

Monitorovací list podpořené osoby

 

Zaměstnaní

 

Úřad práce

 

OSVČ – ČSSZ

 

Rekvalifikace, studium