Sběr starého železa

12. listopadu 2020 uspořádal Obecní úřad Vlasatice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Vlasatice sběr starého železa. Celkový výtěžek 8074 Kč se využije na akce pro děti MŠ a žáky ZŠ.

Děkujeme všem občanům, kteří připravili staré železo k odvozu a zapojili se do této akce.