Sběr železa

Dne 10. 6. 2021 uspořádala ZŠ a MŠ Vlasatice ve spolupráci s Obecním úřadem Vlasatice sběr železa. Občané připravili staré železo před dům, pracovníci obce a pan školník železo odvezli. Celkem se posbíral šrot za 9975 Kč. Peníze budou využity na pořádání akcí pro děti, zakoupení odměn a platbu za autobus na exkurze.

Děkujeme zaměstnancům OÚ za spolupráci a všem občanům za připravené staré železo.

Alena Králová