Seminář k výuce angličtiny na I. stupni

Naše škola využila jedinečné nabídky ryze českého nakladatelství Klett a Delta Publishing a zapojila se společně s 250 školami v celé České republice do projektu nové řady výukových materiálů pro anglický jazyk na I. stupni zvané FUNPARK. Tento projekt začal v září 2021 a pro letošní se týká 3. ročníku. V dalších letech se bude rozšiřovat i na 4. a 5. ročník.

V návaznosti na tento projekt se na naší škole 15. března 2022 konal seminář tohoto nakladatelství. Cílem bylo představení výukových materiálů i učitelům anglického jazyka na základních školách v našem okolí. Pořadatelé ocenili zájem o tento projekt.

Setkání se neslo v kolegiálním duchu a kromě seznámení s velmi zajímavými a inovativními materiály si vyučující vzájemně obohatili i o zkušenosti, které mají s výukou této věkové skupiny. Naše škola děkuje všem zúčastněným.

Petra Jančíová