Školní besídka

Po krátké pauze se všem rodičům a příznivcům školních akcí představily děti z MŠ a žáci ze ZŠ na školní besídce.
Tentokrát jsme se sešli v “knihovně”, ve které se četlo. Účinkující četli Žáčkovy básničky, Karafiátovy Broučky, Cirkus Humberto, Staré pověsti české, Šípkovou Růženku, Svěrákovu povídku, ale také zpívali, pracovali s odbornou literaturou, dokonce s literaturou cizojazyčnou. Uvedené knihy byly předlohami pro vystoupení.
Velké poděkování patří všem účinkujícím, kteří interpretovali obsah knih, pedagogům, kteří byli odpovědnými redaktory, pedagogům, kteří byli technickými redaktory, a také divákům.
Na závěr čtení se totiž 124 diváků stalo recenzenty. Přidělením kytičky hodnotili nejlepší knihu dne. A které knihy se staly bestsellery?

TOP 1 – Broučci od J. Karafiáta
TOP 2 – Šikovné ruce – vyrábíme pompony
TOP 3 – Cirkus Humberto od E. Basse

I další čtené knihy získaly dostatek bodů na to, aby mohly stát hrdě na čestném místě našich knihovniček. Přesvědčte se sami ve fotogalerii: foto Besídka.

Alena Králová

101
102
106
104