Slavnostní zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a zvonek ve škole nám oznámil začátek nového školního roku. Všichni žáci, rodiče, babičky, dědečkové, a samozřejmě i my učitelé, jsme se sešli na slavnostním zahájení na hřišti za školou.

Číslo 105 označuje počet žáků, kteří k 1. 9. navštěvují naši základní školu. Pro srovnání: vloni k 1. 9. jich bylo zapsáno 83.  Do 1. ročníku nastoupilo v tomto školním roce 16 žáků. Velmi nás těší, že zájem o naši školu má vzrůstající tendenci.

Přišel nás přivítat i pan starosta, který popřál prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí, učí se s nadšením číst, psát, počítat a ať mají samé jedničky. Promluvil také k vycházejícím žákům, mluvil o posledním roce ve škole a o velkém rozhodování „kam dál“.

Z větší části se proměnil i učitelský sbor. Přivítali jsme nové paní učitelky, asistentky a dokonce i pana učitele. Věříme, že se jim u nás bude líbit.

Za vedení školy a všechny pracovníky školy přejeme žákům úspěšný školní rok 2022/2023, rodičům spokojené děti.

Vážení rodiče a přátelé školy, moc děkujeme za projevenou podporu, kterou jste nám v tento slavnostní den projevili. Věříme, že se v tak velkém počtu setkáme i při jiné příležitosti spojené s naší školou.

 

Marcela Mikelová, ředitelka

03
05
02