Slavnostní zahájení školního roku

Na novém hřišti za školou jsme se sešli 1. září 2021, abychom zahájili nový školní rok. 82 žáků, z toho 10 prvňáčků, přivítala paní ředitelka a pan starosta.

Hostem tohoto zahájení byla také paní Mgr. Helena Pravdová, která škole předala Certifikát Férové školy, o který naše škola usilovala a na konci minulého školního roku ho získala. Certifikát Férové školy znamená, že naše škola je otevřená ve vývoji směrem k profesnímu rozvoji svých pedagogických pracovníků, současně škola nachází cesty k individuálnímu přístupu ke každému žákovi a je otevřená vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními.

Všem žákům a zaměstnancům přejeme úspěšný školní rok.

Alena Králová

20210901_080201
20210901_080440