Sopka

V hodině přírodopisu deváťáci probírali vnitřní geologické děje, které se podílejí na utváření zemské kůry naší planety. Jednou z nich je sopečná činnost, kterou demonstrovali následujícím pokusem. Plastový obal od vitaminů představoval komín, odborně sopouch. Kolem něho obalená vícevrstevná plastelína naznačila tvar sopky. Jedlou sodu obarvenou malinovým potravinářským barvivem nasypali žáci do komínu, přilévali postupně ocet, až sopka začala chrlit žhavé magma. Pokus dokládá video i fotky. Žáci zhotovili i prostorový papírový model sopky. Pracovali ve dvojicích, nejprve jednotlivé části vybarvili, pak slepili díly k sobě. Výsledek spatříte na fotkách. Další pokusy týkající se důkazu přírodních látek čekají žáky v chemii.

J.Kaňovská

IMG_20230224_120501_1
IMG_20230303_120423_1
IMG_20230303_123034