Soutěž Mladý cyklista

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas zasoutěžit si ve znalostech z dopravní výchovy. Celkem se ve SVČ v Pohořelicích sešli žáci z pěti základních škol (Pohořelice, Loděnice, Vlasatice, Ivaň a Vranovice) a ve dvou kategoriích změřili své síly ve čtyřech dopravních disciplínách – jízda na dopravním hřišti, znalosti pravidel silničního provozu, znalosti v oblasti první pomoci a jízda zručnosti. Navíc zde byla pro soutěžící připravena jedna doplňková, ale praktická dovednostní disciplína – dostat se na mapě z místa A do místa B, aby nebyla porušena žádná pravidla silničního provozu. Z počátku se to zdálo lehké, ale během hledání žáci každého družstva zjistili, že zas taková hračka to není. Oproti minulému roku bylo mnohem více družstev (Vlasatice byly zastoupeny třemi družstvy) a tedy konkurence opravdu velká. Naši žáci se i přes velké úsilí, které ten den vynaložili, na postupové pozice nedostali. Ale nevadí, i přesto jsme si toto klání užili, k čemuž přispěla nejen dobrá organizace, skvělá soutěžní atmosféra, ale i nádherný slunečný květnový den.

Petra Jančíová

image3
image4
image9