Taje chemie

Žáci 8. ročníku začali pronikat do tajů nového předmětu chemie prostřednictvím pokusů. První část byla zaměřena na pozorování a důkaz vlastností látek jako barva, rozpustnost, katalyzátory chemických reakcí. V dalších hodinách si vyzkoušeli postupy oddělování složek směsi jako filtrace, usazování, krystalizace, chromatografie. Naučili se správně pojmenovat a používat chemické nádobí, dodržovat hygienické a bezpečnostní podmínky při práci. Žáci si ověřili získané poznatky s dalšími z ostatních přírodovědných předmětů. Z přírodopisu ví, že fotosyntéza probíhá v zelených rostlinách díky barvivu chlorofylu, jehož přítomnost prokázali chromatografickou chemickou metodou. Rovněž zjistili, jaké vlastnosti a metody se vyskytují v jejich každodenním životě, např. filtrace-káva z kávovaru. Badatelská výuka v hodinách chemie přispěla k rozvoji přírodovědných dovedností žáků.

Jitka Kaňovská

IMG_20230919_133340_1
IMG_20230926_134514
IMG20231013083407_01
unnamed (3)