Tutanchamon – hrobka a poklady

Ve středu 21. prosince se žáci druhého stupně zúčastnili dějepisné exkurze, která byla zasvěcena patrně nejznámějšímu egyptskému faraonovi Tutanchamonovi. Brněnská výstava nás přenesla do období starověkého Egypta a poskytla nám možnost nahlédnout do pohřební komory faraona tak, jak ji poprvé spatřil v roce 1922 její objevitel Howard Carter.

Výstava vznikla při příležitosti stoletého výročí objevení faraonovy hrobky a nabídla žákům více než tisíc exponátů, včetně posmrtné masky Tutanchamona, sarkofágu, sošek či předmětů denní potřeby. Žáci měli možnost si výstavu projít samostatně za pomoci audioprůvodce, pro zvídavější žáky bylo připraveno množství doplňujících informací. Putování expozicí bylo zakončeno možností ponoření se do virtuální reality, čehož žáci hojně využili.

Kristýna Štípková

image_50451457 (1)
20221221_102640 (1)
20221221_101545