Učíme se venku

Žáci 6. ročníku využili v hodině přírodopisu příznivého počasí a pomocí pokusů, vlastnoručně zhotovených přístrojů se snažili najít odpovědi na badatelské otázky. Vlhkoměr z borovicové šišky jim potvrdil, že při vlhku se šupiny zavírají, při suchém počasí se naopak otevírají. Suché semínko pak doletí dál a začne klíčit, růst. Vlhkoměr využívá hygroskopických pohybů šupin šišky. Větrnou korouhvičkou vyrobenou z brčka, tužky, papírové špičky a letky žáci otestovali směr větru. Zopakovali si světové strany, určili je pomocí ručičkových hodinek a zkontrolovali je podle kompasu. Vítr foukal z jihovýchodu. Přístroje umístili na školním dvoře. Připravili si obrys listu na čtverečkovaný papír a v hodinách matematiky určí plochu listu.

J. Kaňovská

korouhvička
vlhkoměr
plocha listu 1