Včelky – Stavitelé města

Dnes (24. září) čekal na třídu Včelek projektový den z Malé technické univerzity. Během tříhodinového programu se děti naučily číst z mapy, stavět silnice podle zadání, vystavět budovu, zakreslovat do mapy města a spoustu dalšího.

Celé dopoledne děti pracovaly ve skupinkách. Učily se spolupracovat a respektovat názor ostatních. Společně vytvořenému městu daly název Včelákov.

Nakonec si každá skupinka vytvořila své město – za zvládnutý úkol dostávaly týmy stavební kostky, které pak směňovaly za budovy – kostel, poštu, nemocnici aj.

Děti se také naučily spoustu nových slov, např. navigace, kartograf, základová deska apod.

Na konci nechyběly ani diplomy jako pochvala za skvělou práci.

 

Veronika Hellarová
učitelka MŠ