Volby do školské rady

9.září 2021 se uskutečnily volby do školské rady.

Pedagogičtí pracovníci zvolili za členy školské rady Moniku Strnadovou a Alenu Královou.

Zákonní zástupci volili ze svých řad dva členy školské rady. Svůj hlas odevzdalo celkem 55 voličů.

Zvoleny byly paní Iva Nováková a paní Dagmar Provázková.

Dosažené hlasy:
10 hlasů – Iva Nováková
8 hlasů – Dagmar Provázková
7 hlasů – Stanislav Dufek
3 hlasy – Marián Tomeš
2 hlasy – Kateřina Kotzianová, Hana Jílková, Silvie Puttersteinová
1 hlas – Eva Nevrklová, Sabina Křivánková, Jarmila Hofbauerová, Jana Malíková, David Solnička, Veronika Dufková, František Daňhel, Veronika Gúthová, Lenka Trávníčková, Jiřina Vráblíková, Jan Hubáček, Zuzana Solničková, Miloslav Fiala, Miroslav Hubáček, Jana Švajgrová, Lubomír Páviš, Petra Duchoňová, Monika Vašíčková, Tamara Hubáčková, Vanda Ševčíková
1 hlas (pro Jitku Outulnou) nemohl být započítán, protože pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.