Vrstevnické učení

Aby žáky škola bavila, zařazuji do hodin různé aktivity, při kterých se žáci učí – spojujeme příjemné s užitečným. Nyní jsme společně vyzkoušeli vrstevnické učení, jehož cílem bylo seznámení se se státními symboly a příběhem vlajky České republiky. Na konci hodiny všichni žáci symboly vyjmenovali a také věděli, proč jsou zastoupeny dané barvy na vlajce, stejně jako věděli detaily jejího vzniku. To vše se naučili vzájemným sdílením přečtených informací. Hodina se žákům velice líbila.

Jitka Šufajzlová

1698225147075
1698225147085
1698225147096