Výzva 57 – výuka angličtiny na základních a středních školách

Naše škola v srpnu zažádala o grant Evropské unie týkající se výuky angličtiny na základních a středních školách. Díky takzvané Výzvě 57 jsme pro školu získali více než 76 000 korun.

 

Výzva 57 se týká takzvaného blended learningu. To znamená, že zapojení žáci se zúčastní internetového kurzu anglického jazyka a probraným tématům se budeme věnovat i v dalších hodinách společně. Spolupráci jsme navázali s jazykovou školou Online jazyky. Kurzu se zúčastní nejen žáci šestého, sedmého a osmého ročníku, ale i některé učitelky naší školy.

 

Ne všechny finance se ovšem využijí jen na e-learningový kurz. Ze zbytku peněz škola hodlá nakoupit vybavení, jako jsou nové počítače nebo například sluchátka s mikrofony.

 

Žáci se zájmem začali studovat a někteří postupují mílovými kroky. Kurz si totiž mohou spustit i na svých mobilech, tabletech nebo počítačích doma. Je vidět, že většinu tato forma výuky baví, proto si už teď myslíme, že projekt bude úspěšný.

 

Iva Kubíčková Egertová