Začátek školního roku v MŠ

Září je tu. Vítáme nový školní rok a s ním i 16 nových dětí, které nastupují do naší školky. Pro letošní rok má tak školka 38 zapsaných dětí. Máme zde 2 třídy. Třídu Včelek a třídu Berušek a v každé z nich poletuje 19 dětí. Do školy se letos připravuje 12 šikovných předškoláčků – 6 holek a 6 kluků.
Naše školka se letos opět zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Nově jsme si vytvořili vlastní celoroční projekt s názvem Beruška a Včelka na cestách, kdy naši třídní maskoti budou trávit a prožívat víkendy u dětí doma.
Začátkem září proběhla schůzka s rodiči předškoláků, dále chystáme seminář pro rodiče na téma logopedie, v říjnu se již tradičně uskuteční zahradní podzimní slavnost, budeme připravovat zahrádku na zimu, budeme si hrát a tvořit s plody podzimu a prožívat tradice, které toto období přinese.

Veronika Hellarová
za kolektiv učitelek v MŠ