Začínáme!

Začátek školního roku

Provoz MŠ začne ve středu 1. září 2021 v 6.30 hodin.

Školní rok v ZŠ zahájíme na hřišti za školou 1. září 2021 v 8 hodin. Vyučování bude končit v 8.35 hodin. Do budovy školy mohou následně vstoupit pouze žáci školy a rodiče žáků 1. ročníku za dodržení hygienických podmínek (respirátor, desinfekce).

 

Testování

Žáci 2. – 9. ročníku se otestují hned 1. září, žáci 1. ročníku se otestují až 2. září.

Další testování proběhne v termínech 6. září a 9. září.

 

Testování probíhá samoodběrovými antigenními testy. V případě, že žák přijde do školy jiný den, bude hned ráno testován v ředitelně.

Pokud by měl zákonný zástupce dítěte na I. stupni zájem být přítomen testování, je to možné.

Pokud byste chtěli, aby bylo vaše dítě testované tzv. „plivacím“ testem, je nutné si donést vlastní test a být s dítětem přítomen při testování.

 

Testování nepodstupují žáci, kteří

  • splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – nutné donést potvrzení,
  • splní podmínky pro bezinfekčnost po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – nutné donést potvrzení,
  • kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

Screeningové testování stanovených skupin žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

 

Výuka

  1. září bude zkrácené vyučování – I. stupeň končí v 11.35 hodin, II. stupeň končí ve 12.30 hodin. Od 3. září bude probíhat výuka dle rozvrhu.

 

Po příchodu do budovy si všichni vydezinfikují ruce.

Žák nesmí vstoupit do budovy bez dětské chirurgické roušky nebo nanoroušky. S sebou mají žáci min. 2 náhradní roušky. Roušky nosí ve společných prostorách školy (chodba, WC, šatna), ve třídě roušky odkládají.

 

Družina

Školní družina bude v provozu od 2. září pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku.

Informace k přihlašování do družiny najdete v záložce Družina – informace.

Ranní družinka pro žáky z I. stupně bude v provozu od 2. září (v čase 6.30 – 7.40 hodin).

 

Oběd 

Bude probíhat dle běžných pravidel, dbáme na zvýšenou hygienu a další stanovená opatření.

Informace k přihlašování stravy najdete zde: https://zsvlasatice.cz/prihlasovani-stravniku/