Zájmy chráněné státem aneb trestní odpovědnost

Pod tímto názvem se skrýval preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku, který se uskutečnil v pátek 11. února. Lektorka žáky nejdříve seznámila, s čím se na ni mohou obracet žáci, rodiče i učitelé. V rámci pomoci, které Poradenské centrum Brno poskytuje, to mohou být informace ohledně preventivních, seberozvojových programů i informací týkajících se rizikových forem chování. V praktické části lekce byli žáci rozděleni do tří skupin, jejich úkolem bylo seřadit různé skutky (vražda, znásilnění, krácení daní, teror, lhaní, rvačka atd.) od nejzávažnějšího k nejméně závažnému. Neznámé pojmy si žáci s ní společně objasnili. Paní lektorka žákům zdůraznila aspekty, podle kterých se jednotlivé činy posuzují, tj. trestní, přestupkové, morální. Nakonec se z žáků na chvíli stali soudci, kteří hlasovali pro výši trestu dle závažnosti vybraných tří činů.
Žáci se seznámili s problematikou trestního práva v ČR.

Jitka Kaňovská

IMG_20220211_090444_1
IMG_20220211_090343