Září ve školní družině

Slavnostním zahájením začal nový školní rok. Do prvního oddělení školní družiny chodí 20 žáků. První i druhý týden byl v seznamování dětí mezi sebou, seznamovaly se s prostředím školy, prohlédli jsme si třídy, kabinety, sborovnu, tělocvičnu i ředitelnu.

Naše první tvoření se týkalo vzpomínek na prázdniny, lodiček a moře, příchod podzimu jsme si připomněli vyráběním stromů z papírové ruličky a posbíraných listů.

Pěkné dny využíváme k pohybovým aktivitám nejen na hřišti za školou, ale i na dětském hřišti.

 

Marcela Řiháčková

 

 

Letošní školní rok je ve druhém oddělení mnohem veseleji. Družinu navštěvuje celkem 17 dětí, převážně ze druhého ročníku. V prvním týdnu jsme se společně seznamovali, sestavovali pravidla a vzpomínali na léto. V dalších týdnech jsme se už rozjeli naplno. Děti interaktivně poznávaly dopravní značky, které si pak zkusily vyrobit z papíru, své znalosti si ověřovaly ve hře AZ kvíz, uspořádaly hudební představení pro své kamarády, venku na dopravním hřišti hrály míčové hry. Už teď se moc těšíme, co vše nám přinese měsíc říjen.

Jitka Outulná

IMG_20230911_140609_1
IMG_20230925_131833
IMG_3204
IMG_3206