Akce

Informace

Vyučování od 12. 4. 2021

12. 4. nastupují do školy 3., 4. a 5. třída, 1. a 2. třída se učí distančně. V následujícím týdnu se třídy “otočí”, v tomto režimu fungujeme do odvolání. Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají distančním způsobem.

Více

Zájemcům o letní příměstský tábor Vlasatice 2021

Jako každý rok bude naše škola o hlavních prázdninách pořádat dva turnusy příměstského tábora. První turnus se uskuteční od 1. – 9. 7. 2021 a druhý turnus od 12. – 16. 7. 2021.

Více

Služba vzdálené podpory

V reakci na pandemii COVID 19 nabízí Prev-Centrum, z. ú. tzv. Službu vzdálené podpory. V rámci této služby jsou nabízeny konzultace a podpora dětem, rodičům i pedagogům.

Více

Nabídka pracovního místa

Od srpna 2021 hledáme do našeho týmu učitelku/učitele I. stupně základní školy.

Více

Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021. Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let. Bližší informace obdrží zákonní zástupci e-mailovou zprávou.

Více

Pokračování Projektu péče o děti I. stupně

Pro rodiče žáků I. stupně máme velmi dobrou zprávu. Město Pohořelice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pokračování projektu Příměstské tábory a dětské kluby od 1. 7. 2021.

Více

Uzavření ZŠ a MŠ od 27. února 2021

Od 27. února 2021 do 21. března 2021 se podle nařízení vlády omezuje provoz základních škol a mateřských škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání v MŠ a v ZŠ.

Více

Mimořádné opatření MZ

Od 25. února 2021 platí nové nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Více