Akce

Informace

Kroužky 2021/2022

Nabídka zájmových kroužků v ZŠ Vlasatice pro rok 2021/2022

Více

Volby do školské rady

9.září 2021 se uskutečnily volby do školské rady. Zákonnými zástupci byly zvoleny paní Iva Nováková a paní Dagmar Provázková, pedagogickými pracovníky byly zvoleny Monika Strnadová a Alena Králová.

Více

Novinky v ZŠ

Nový školní rok přináší do naší školy dvě novinky: novou učebnu výpočetní techniky a víceúčelové hřiště.

Více

Slavnostní zahájení školního roku

1 září jsme zahájili nový školní rok

Více

Ranní klub (družinka)

Pokyny pro vyplňování dokumentů

Více

Začínáme!

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8 hodin na hřišti za školou.

Více

Přihlašování strávníků

Přihlašování strávníků na školní rok 2021/2022 bude probíhat v kanceláři ŠJ v budově MŠ od 26. 8. 2021 do 1. 9. 2021 od 8:00 – 12:00 hodin

Více

Zhoršená kvalita vody

Informace o zhoršené kvalitě vody.

Více