AUTHOR

administrator

Obědy pro žáky v době distanční výuky

V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Více

Zrušena výuka v ZŠ

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 je přerušena činnost ranní družinky.

Více

26. – 27. 10. 2020 – dny volna

Vážení rodiče, od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ. Tyto dny jsou vyhlášené jako „volné dny“. 28. 10. 2020 je státní svátek, 29. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. Žáci budou 26. – 30. 10. 2020 doma, do školy půjdou v pondělí 2. listopadu 2020.

Více

Přerušení činnosti kroužků

Vážení rodiče, krizovým opatřením vlády je od 9. 10. do 25. 10. 2020 zakázána zájmová činnost. Konání zájmových kroužků se proto na toto období ruší.

Více

T-Mobile Olympijský běh

16. 10. 2020 jsme se zapojili do celorepublikové akce T-Mobile Olympijský běh. Krátkou zprávičku z této akce můžete zhlédnout zde: https://read.bookcreator.com/eKJYuiWuTIVYazkLNsW00xVinjL2/tZGByGdzSvm7WASXWEpZXw

Více

Zdravá pětka

V úterý 29. 9. 2020 k nám do školky přijela Zdravá pětka. Právě včas, protože se ochladilo a my jsme se potřebovali dozvědět, co máme jíst, abychom zůstali zdraví celý podzim i celou zimu.

Více

Včelky – Stavitelé města

Dnes (24. září) čekal na třídu Včelek projektový den z Malé technické univerzity. Během tříhodinového programu se děti naučily číst z mapy, stavět silnice podle zadání, vystavět budovu, zakreslovat do mapy města a spoustu dalšího.

Více

Povinné roušky ve škole

Vážení rodiče,   od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkou I. stupně ZŠ). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, […]

Více

Letos nesbíráme papír

V letošním školním roce nebudeme sbírat papír, víčka od PET lahví, hliníková víčka ani pomerančovou kůru.  

Více